היום שאחרי

אחיו של סאדאת נהרג בקרבות ומחירי הדלק העולים

מהדורת חדשות מלאה ובה על דיווחים התנדבות וחבילות הנשלחות מן העורף, השפעת העלאת מחירי הדלק במשק. השבויים המצריים בגדה המערבית. הצבת כוחות או"ם, בילוי שבת בחזית הצפונית, סיור בכפרי הדרוזים ברמת הגולן, פגישת הנציגים הצבאיים של ישראל ושל מצרים בסואץ, המשבר ביחסי ארה"ב-גרמניה בעניין משלוח ציוד אמריקאי, דיווחי העיתונות שהאמברגו הבריטי פוגע גם במצרים, על מחדלים בצבא המצרי, אחיו של סאדאת נהרג בקרבות
מלחמה בגל פתוח
אחיו של סאדאת נהרג בקרבות ומחירי הדלק העולים