היום שאחרי

גזרת הארמייה השלישית לאחר הפסקת האש

כתבה בודדת ובה מיכאל קרפין מדווח לאחר הסכם הפסקת האש מצדה המזרחי של תעלת סואץ, מנקודה הקרובה לשטח שבו יושבת הארמייה השלישית של הצבא המצרי, והיא מוקפת בכוחות צה"ל
מלחמה בגל פתוח
גזרת הארמייה השלישית לאחר הפסקת האש