היום שאחרי

חופה בבית החולים

כתבה בודדת ובה תיעוד חתונת חייל פצוע מפגיעת רסיס, בבית חולים. הכתבה נפתחת בשירה של הנוכחים בחתונה.שהחופה נערכה בין שתי מיטות ואז נשמעים דברי הרב שאומר: פרעה של העבר הוא פרעה של ההווה ואנו מתגברים עליו בהקמת משפחות כמאמר הפסוק "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"
מלחמה בגל פתוח
חופה בבית החולים