היום ה-9

ריאיון עם שר החוץ אבא אבן

כתבה בודדת ובה חיים יבין מראיין את שר החוץ אבא אבן במהלך המלחמה. על המאורע שזעזע את כל הציבור הבינלאומי, כי הוא הביא לידי ביטוי את הנקמנות העמוקה של שכנינו
מלחמה בגל פתוח
ריאיון עם שר החוץ אבא אבן