היום ה-9

הלחימה בתחומי המובלעת הסורית

כתבה בודדת ובה דיווח מתחומי המובלעת הסורית על קורותיו של הכתב ביום הקודם. הוא מתאר את הקרבות בחזית הסורית בשלב זה כמלחמה מסוג שלא היה לצה"ל עד כה
מלחמה בגל פתוח
הלחימה בתחומי המובלעת הסורית