היום ה-11

הפוליטיקה במלחמה: עמדת המדינות המערביות

כתבה בודדת ובה שלמה אהרונסון סוקר את עמדות מדינות מערב אירופה כלפי ישראל ומדינות ערב במהלך המלחמה: המדינות התומכות הן הולנד, דנמרק ובייחוד גרמניה; המדינות הנוטות לצד הערבים הן צרפת ובריטניה; המדינות שבעמדת ביניים הן איטליה ובלגיה, שהעובדה שבירתה בריסל היא גם בירת השוק האירופי המשותף דוחפת אותה למדיניות ניטרלית. הכתב מציין שהתמיכה של שלוש מדינות אירופאיות בישראל נותנת חיזוק לארה"ב בתמיכתה בישראל
מלחמה בגל פתוח
הפוליטיקה במלחמה: עמדת המדינות המערביות