היום ה-11

הגיבורים שמעל: חילוץ וטיפול בפצועי צוותי האוויר

כתבה בודדת ובה ירון לונדון מדווח מנקודת איסוף פצועים בחזית המצרית סמוך לתעלת סואץ בשלב שלאחר צליחת התעלה
מלחמה בגל פתוח
הגיבורים שמעל: חילוץ וטיפול בפצועי צוותי האוויר