היום ה-11

חיילים מספרים על "אבירי לב" ועל קרב "החווה הסינית"

כתבה בודדת ובה חיילים משתפים על חלקם במבצע "אבירי לב" (צליחת תעלת סואץ). עדות של טנקיסט שנפצע מפגז במהלך ההתקפה על מתחם "מיסורי" במסגרת קרב "החווה הסינית". עדות של חייל בפלוגה שאבטחה את "גשר הגלילים" ששימש לצליחת התעלה, ואת ציר עכביש במהלך קרב "החווה הסינית"
מלחמה בגל פתוח
חיילים מספרים על "אבירי לב" ועל קרב "החווה הסינית"