17.10.73 - היום השנים עשר

ביקור עיתונאים זרים, האו"מ וחילופי שבויים, ליל שמחת תורה בסיני, ביקור ראש ממשלת ברה"מ בקהיר והפגיעה בנמל פורט סעיד
Loading...