היום ה-15

הנשיא אפרים קציר מבקר בתעשייה האווירית

כתבה בודדת ובה בני רום מדווח על ביקורו של הנשיא אפרים קציר בתעשייה האווירית במהלך המלחמה, סמוך להפסקת האש. הנשיא ביקר גם באגף לשיקום מטוסי חיל האוויר שנפגעו בקרבות
מלחמה בגל פתוח
הנשיא אפרים קציר מבקר בתעשייה האווירית