1920X1080 No Logo טהרן בארכיון
00:01:13
עם קבלת ההוראה מההמשלה הפרסית בדבר ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות, המקום שהיה קיים משנת 1949 סוגר את שעריו
ז'אנר:

כתבתו של ניסים משאל מתוך מהדורת "מבט"

כל הפרקים

}