1920X1080 No Logo טהרן בארכיון
00:02:16
ביקור במקוה ישראל ושיחה עם הצעירים המודאגים שברחו מהבית כדי להינצל, עלו לישראל והשאירו הכל מאחור
ז'אנר:

כתבתו של מנשה רז מתוך מהדורת "מבט"

כל הפרקים

}