1920X1080 No Logo טהרן בארכיון
00:01:27
השאה הכריז על כוונתו להנהיג ליברליזציה של החיים הפוליטיים בארצו ולאפשר אסיפות מפלגתיות לקראת בחירות. האם זה יעזור להשכין שם שלום?
ז'אנר:

כתבתו של אהוד יערי מתוך מהדורת "מבט"

כל הפרקים

}