1920X1080 No Logo טהרן בארכיון
00:01:32
ללא כל הכנה מוקדמת, התקבלה האישה הנדהמת בכבוד מלכים, כולל זר פרחים מפואר ופגישה עם שר התחבורה יגאל הורביץ
ז'אנר:
תגיות:

מתוך החדשות בערבית

כל הפרקים

}