1920X1080 No Logo טהרן בארכיון
00:02:18
במסגרת כוח החירום של האו"ם בצפון, חיילים איראנים תפסו את העמדה בישראל
ז'אנר:

כתבתו של יורם המזרחי מתוך מהדורת "מבט"

כל הפרקים

}