1920X1080 No Logo אולימפיאדה
01:12:35
1995, שנה לפני אולימפיאדת אטלנטה, מאיר איינשטיין ואורי לוי סוקרים את הספורטאים והספורטאיות שעתידים לייצג את המדינה

אולימפיאדת אטלנטה (ארה"ב) ב-1996 היתה האולימפיאדה ה-26 בעת החדשה, שציינה 100 שנים למפעל האולימפי. היא נמשכה 16 ימים, מה-19 ביולי עד ל-4 באוגוסט 1996. המשלחת הישראלית: במשלחת זו השתתפו 25 ספורטאים, ביניהם גם יעל ארד ואורן סמדג'ה בג'ודו ואיתן אורבך בשחייה. הישגים ישראליים: מדליית ארד בגלישה לגל פרידמן

כל הפרקים

}