1920X1080 No Logo אולימפיאדה
00:08:19
שידור התרגיל המצוין שהביא את המתעמל לגמר הקרב-רב במשחקים האולימפיים בביג'ינג', 2008'

מוקדמות הקרב-רב, התעמלות מכשירים וקרקע מתוך סיקור משחקי אולימפיאדת בייג'ינג 2008

כל הפרקים

}