1920X1080 No Logo אולימפיאדה
00:04:38
המתעמלות הישראליות בגמר הקרב-רב לקבוצות, נותנות הופעה נפלאה ומסיימות במקום השמיני באולימיפאדת לונדון 2012

דיווחה של מירי נבו מתוך סיקור משחקי אולימפיאדת לונדון 2012

כל הפרקים

}