קשת וענן ללא לוגו טלוויזיה 1920 צ1080
00:20:19
מנהגי המקובלים והחסידים להרבות באכילת פירות, בעיקר אלה שנשתבחה בהם ארץ ישראל, סדר ליל ט"ו בשבט, תיאור התפתחותו של מנהג נטיעת העצים בארץ ישראל משלהי המאה ה-1. שודר בשנת 1982

תסריט: שמואל הספרי. הפקה: לאה לייבה. בימוי: ז'קי ברקן. צילום: דרור שמחוני.בהשתתפות: ניקו ניתאי, עמי וינברג, שלומית הגואל טריגר

כל הפרקים

}