00:06:13
מאיר שלו וד"ר רפאל ניר על המילים בשפה העברית שיש עליהן איסור חברתי מתוך תחושה חברתית משותפת
ז'אנר:

עריכה והנחיה: מאיר שלו. בימוי: רנה הררית

}