1920 1080 לוגו טלוויזיה חיים שכאלה
01:21:42
תוכנית המוקדשת לקורות חייה המפוארים של ראש הממשלה הרביעית של ישראל

הנחייה והפקה: עמוס אטינגר. בימוי: חגי מאוטנר. בהשתתפות: איסר הראל, ראש ממשלת בריטניה לשעבר הרולד וילסון, חיים בר-לב, שמחה דיניץ, מרדכי רחמים, אלוף צבי זמיר, תת-אלוף ישראל ליאור, אסתר עייני, נכדיה של גולדה מאיר: שאול רחבי, דניאל, אמנון וגדעון מאיר

כל הפרקים

}