00:19:51
סיפור תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. מלחמת העולם השניה פורצת באירופה. לארץ מתחילות להגיע ידיעות על השואה בגרמניה אך שעריה של עדיין סגורים לקבלת מעפילים בגלל הבריטים והספר הלבן. שודר בשנת 1981

בימוי: לאה ביירך. תסריט: שלמה שבא. הפקה: חני נעמן. משחק: גדעון אמיר, מוטי בהרב, אילן מושנזון, איציק וינגרטן, עפרה וינגרטן, ארנון צדוק

כל הפרקים

}