00:16:10
סיפור תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. בין 1930-1935 רבים עולים מאירופה בשל האנטישמיות הגואה. ההסתגלות לארץ קשה אך העולים החדשים מתרגלים לאיטם. במקביל, אירגון ההגנה נוקט בפעולות נגד הצבא הבריטי בארץ. שודר בשנת 1981

בימוי: לאה ביירך. תסריט: שלמה שבא. הפקה: חני נעמן. משחק: מוטי בהרב, אסתר זבקו, מיכאל כורש, אלי גורנשטיין, סנדרה שדה

כל הפרקים

}