00:19:43
סיפור תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. בשנים 1917-1920 מתרחשת תבוסת הצבא הטורקי והשתלטות צבא בריטניה. רבים ביישוב היהודי מתגייסים לגדוד העברי וחלק נקראים להגן יישובים, כמו טרומפלדור בקרב על תל-חי. שודר בשנת 1981

בימוי: לאה ביירך. תסריט: שלמה שבא. הפקה: חני נעמן. משחק: עמי טראוב, טלי לוברני, עפרה ויינגרטן, אלי גורנשטיין, דן תורן, שמואל שילה   

כל הפרקים

}