00:18:05
סיפור תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל. הצצה לאורח חייהם ובעיותיהם של חברי ארגון "השומר", הכוח היהודי הראשון בעת החדשה, שקם להגנת היישוב היהודי בתקופת העלייה השנייה. שודר בשמת 1981

בימוי: לאה ביירך. תסריט: שלמה שבא. הפקה: חני נעמן. משחק: גדעון אמיר, רמי דנון, איציק ויינגרטן, מוטי בהרב, דליק ווליניץ, יעל פיילר

כל הפרקים

}