1920X1080 No Logo מקדש מעט
00:40:57
רועי בן ה-19 הוא רב הקהילה "ביתא ישראל" בחדרה. כשצה"ל שולח צו גיוס הוא מתבקש לבחון את המשך דרכו

צילום: משה חורי. הפקה: לילך אדלר בימוי: אליעזר שפירא עריכה ראשית: אילנית באומן. עורכים: גלעד אריאל, ארז מזרחי 

}