1920X1080 No Logo מקדש מעט
00:34:56
קבוצת נשים מנווה דניאל מתפללות יחד כבר 12 שנה בבתים ובמעון הילדים. עכשיו הן מייחלות למקום קבוע משלהן

צילום: משה חורי. הפקה: לילך אדלר בימוי: אליעזר שפירא עריכה ראשית: אילנית באומן. עורכים: גלעד אריאל, ארז מזרחי 

}