1920X1080 No Logo מקדש מעט
00:35:15
חברי הקהילה הגרוזינית מנוה שאנן בתל אביב התפללו ב-"הר סיני" מ-1926. לאחר שהמבנה נלקח מהם, הם מקימים אותו מחדש

צילום: משה חורי. הפקה: לילך אדלר בימוי: אליעזר שפירא עריכה ראשית: אילנית באומן. עורכים: גלעד אריאל, ארז מזרחי 

}