1920X1080 No Logo תקומה
00:57:54
המחאה העדתית והמהפך הפוליטי (1959–1981). מורכבות יישום חזון "כור ההיתוך" של בן גוריון. גלי העלייה הגדולים יוצרים בישראל חברה מפוצלת של אשכנזים מול מזרחים. בשכונות ובעיירות הפיתוח הולך ומצטבר חומר נפץ. רגשות הקיפוח של המזרחים פורצים במלוא עוזם בארועי ואדי סאליב ובהפגנות "הפנתרים השחורים". הם מוצאים אפיק פוליטי בברית עם בגין ודבר זה מוביל למהפך 77'

עורך ומפיק: גדעון דרורי. במאית: לינה צ'פלין

כל הפרקים

}