1920X1080 No Logo תקומה
00:58:07
כלכלה מימי הצנע ועד נפילת הבורסה (1949–1986): נתוני הפתיחה הכלכליים של מדינת ישראל לא היו מבטיחים. היא נאלצה להשקיע כבר מימיה הראשונים בקליטת עלייה ובביטחון, כשקופתה כמעט ריקה. אבל מאז ימי הצנע והקיצוב עושה ישראל באמצעות גיוס הון וניצול משאביה האנושיים קפיצת דרך אדירה ממשק חקלאי בעיקרו למשק תעשייתי מפותח. השפע הכלכלי גובה מחיר

עורך ומפיק: גדעון דרורי. במאי: מיכאל לב טוב

כל הפרקים

}