1920X1080 No Logo תקומה
00:58:06
יחסי חילונים ודתיים (1948–1993). מאז קום המדינה מתנהלת מלחמת קרבות בין החילוניים לדתיים. בשנים הראשונות הציונות החילונית שולטת בכיפה. בשנים האחרונות עולים ומתייצבים בקדמת הבמה הכוחות הדתיים והחרדיים  

עורך ומפיק: גדעון דרורי. במאי: לוי זיני

כל הפרקים

}