1920X1080 No Logo תקומה
00:58:09
הדיפת צבאות ערב והסכמי שביתת הנשק (1948–1949), הפרק מתמקד במלחמת העצמאות ובהשלכותיה מבחינה גאוגרפית, דמוגרפית, מורלית, מדינית ואישית

עורך ומפיק: גדעון דרורי. במאי: תור בן מיור

כל הפרקים

}