1920X1080 No Logo תקומה
00:58:09
פעולות התגמול ומבצע סיני (1949–1956), אירועי ראשית שנות ה-50 עד מבצע קדש ב-1956 מבחינה צבאית: תקופת ההסתננויות והקמת יחידות שהפכו למיתוס

עורך ומפיק: גדעון דרורי.במאי: יהודה קווה 

כל הפרקים

}