1920X1080 No Logo עמוד האש
01:00:09
1941 - 1942. תוכנית "הפתרון הסופי" להשמדת יהודי אירופה מתחילה עם פלישת הגרמנים לבריה"מ. רק אחרי בלימת הגרמנים, עם חלוף הסכנה ליישוב היהודי בארץ, נוכח העולם לדעת כי באירופה מתרחשת שואה

בימוי ועריכה: סטיב אדוארדס. עריכה: רחיה ולנר. הפקה: יעקב אייזנמן. תסריט ועריכת הסדרה: יגאל לוסין

כל הפרקים

}