1920X1080 No Logo עמוד האש
00:51:59
1945-1946, ניצולי מחנות הריכוז השבים לבתיהם בפולין נתקלים באיבה ומעשי אלימות. בריטניה מסרבת לפתוח את הארץ לעלייה ולהתיישבות, וגורמת לשיתוף פעולה בין ההגנה, האצ"ל ולח"י במסגרת "תנועת המרי"

בימוי ועריכה: סטיב אדוארדס. עריכה: רחיה ולנר. הפקה: יעקב אייזנמן. תסריט ועריכת הסדרה: יגאל לוסין

כל הפרקים

}