1920X1080 No Logo עמוד האש
00:50:11
1947-1948, ערביי ארץ-ישראל פותחים במעשי איבה כדי לסכל בכוח את הקמת המדינה היהודית, ומצליחים להטיל מצור על ירושלים. בן גוריון מחליט לעבור ממגננה להתקפה כדי להסיר את המצור

בימוי ועריכה: סטיב אדוארדס. עריכה: רחיה ולנר. הפקה: יעקב אייזנמן. תסריט ועריכת הסדרה: יגאל לוסין

כל הפרקים

}