1920X1080 No Logo עמוד האש
00:53:57
ארה"ב מממשיכה במאמציה לסכל את תוכנית החלוקה אך דוד בן גוריון אינו נכנע ללחצים ובה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, מכריז על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל - היא מדינת ישראל!". בעולם, קולות נגד הקמת המדינה

בימוי ועריכה: סטיב אדוארדס. עריכה: רחיה ולנר. הפקה: יעקב אייזנמן. תסריט ועריכת הסדרה: יגאל לוסין

כל הפרקים

}