1920X1080 No Logo עמוד האש
00:49:43
1918 - 1920, בריטניה מקימה ממשל עצמאי למחצה בסוריה ובעבר הירדן. כאשר מתברר לערביי ארץ ישראל כי לסוריה מובטחת עצמאות ואילו ארץ ישראל איננה מובטחת להם, הם מתעוררים לפעולה פוליטית

בריטניה מקימה ממשל עצמאי למחצה בסוריה ובעבר הירדן. כאשר מתברר לערביי ארץ ישראל כי לסוריה מובטחת עצמאות ואילו ארץ ישראל איננה מובטחת להם, הם מתעוררים לפעולה פוליטית

כל הפרקים

}