1920X1080 No Logo עמוד האש
00:49:07
1929-1933. עם התחזקות התנועה הלאומית הערבית, מבקשת ממשלת בריטניה לסגת מהתחיבויותיה ליהודים. הציבור בארץ נחלק ביחסו לשאלה הערבית. המשבר הכלכלי העולמי ועליית הנאצים בגרמניה מבשרים רעות.

בימוי ועריכה: סטיב אדוארדס. עריכה: רחיה ולנר. הפקה: יעקב אייזנמן. תסריט ועריכת הסדרה: יגאל לוסין

כל הפרקים

}