1920X1080 No Logo עמוד האש
00:44:04
1933-1935, נבואות הציונות בדבר עתיד יהודי אירופה מתחילות להתגשם עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל גדלה, הארץ משגשגת, ותל אביב הופכת מעיירה קטנה לעיר ולכרך

בימוי ועריכה: סטיב אדוארדס. עריכה: רחיה ולנר. הפקה: יעקב אייזנמן. תסריט ועריכת הסדרה: יגאל לוסין

כל הפרקים

}