1920X1080 No Logo עמוד האש
00:52:03
1937-1938. ממשלת בריטניה חוזרת בה מן התוכנית לחלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית. באותו זמן מתעצם כוחו הצבאי של היישוב היהודי בארץ, והוא עד לתנופת התיישבות חסרת תקדים

בימוי ועריכה: סטיב אדוארדס. עריכה: רחיה ולנר. הפקה: יעקב אייזנמן. תסריט ועריכת הסדרה: יגאל לוסין

כל הפרקים

}