00:05:10
אחרי התופת שעברה על יישובי הדרום, גם היישובים בצפון בכוננות ספיגה. משה רכז הביטחון מחמש את כיתות הכוננות ומפטרל מסביב לשעון

דוקותיים 2023

}