כאן מקשיבים
00:12:48

כאן מקשיבים | לגדול עם אבא הלום קרב

תמרה גדלה עם אבא הלום קרב ולא הכירה מציאות אחרת. עד היום היא לא מרגישה שייכת

כאן מקשיבים 2023

כאן מקשיבים 2022