כאן מקשיבים
00:10:03
"הרגשתי שנכשלתי": כשרינת התבשרה שהיא עקרה היא התעלפה ונכנסה לדיכאון. עכשיו היא מספרת על המסע עד ההשלמה עם עצמה ועם אימוץ
ז'אנר:

כאן מקשיבים 2023

}