כאן מקשיבים
00:12:48
תמרה גדלה עם אבא הלום קרב ולא הכירה מציאות אחרת. עד היום היא לא מרגישה שייכת
ז'אנר:

כאן מקשיבים 2023

}