כאן מקשיבים
עוני, סמים וסכין בגרב: מסלול החיים של דור כמעט והוביל אותו למקומות נוראיים, עד שהוא הצליח לעצור ולשנות כיוון הודות לאנשים טובים
ז'אנר:

כאן מקשיבים 2023

}