מדע הבחירות
00:05:23
אל מי פנה ראש הממשלה כשאמר ש"הערבים נעים בכמויות לקלפי"? שימו לב לאסטרטגיית הבחירות שמבחינה בין שכנוע לשינוע

כל הפרקים