מדע הבחירות
00:05:23

מדע הבחירות | לשנע את המשוכנעים

אל מי פנה ראש הממשלה כשאמר ש"הערבים נעים בכמויות לקלפי"? שימו לב לאסטרטגיית הבחירות שמבחינה בין שכנוע לשינוע

כל הפרקים