מחשבות
רותם מתיישבת ברביעייה ריקה ברכבת כשלפתע מישהו מתיישב מולה. היא פוצחת במונולוג פנימי, שהוא בעצם המונולוג של כולנו
ז'אנר:

}