מחשבות
ימני או שמאלני? בעד הרפורומה או נגד? אור עלה על מונית בימים מתוחים פוליטית וחשף את המחשבות שעוברות לכולנו
ז'אנר:

}