לכל העדכונים

חברי קיבוץ מפלסים, שמתגוררים מאז 7 באוקטובר במלון בהרצליה, הודיעו למנהלת תקומה שהם לא ישובו לקיבוץ בתחילת יולי כמתוכנן: "הופקרנו פעם אחת, לא נופקר בשנית". חברי הקיבוץ ציינו כי הם מסרבים לשוב לאוזר "לאור עצימות הלחימה בצפון ומרכז הרצועה והיעדר היכולת להבטיח את ביטחוננו וביטחון ילדינו".

ב-7 באוקטובר חדרו כ-30 מחבלים לקיבוץ, אך לא היו בו נרצחים בעקבות פעילות כיתת הכוננות. עם זאת, מבלים שנמלטו ממסיבת הנובה נרצחו מחוץ לשערי הקיבוץ ונחטפו מהמקום

-
קרדיט: -